cqheadshot2022

Portrait photo of Christine Quintana